แจ้งปัญหาการใช้งาน Wi-Fi "MFUConnect"

แจ้งปัญหาการใช้งาน Wi-Fi "MFUConnect"  << click 

Wi-Fi Manual setting:  << click 


กรุณาระบุ ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ/อีเมล์ กรณีที่ท่านต้องการให้ทีมงานติดต่อกลับเพื่อแก้ไขปัญหา
** ท่านสามารถแนบรูปภาพประกอบได้ 1 รูป
ติดต่อ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-916411 / อีเมล และ Google Chat: cits@mfu.ac.th
วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลา 08.30-16.00 น.) เมื่อได้รับแจ้งในเวลาทำการ จะติดต่อกลับในช่วงเวลาทำการ
วันเสาร์-วันอาทิตย์ (08.30-16.00 น.) เมื่อได้รับแจ้งนอกเวลาทำการ จะติดต่อกลับในเช้าวันทำการถัดไป

Form for reporting internet or Wi-Fi issues:
Please provide the following details for us to assist you in resolving the issue:
Name:
Phone number:
Email address:
** You can attach 1 picture**

If you encounter any difficulties in using our services, please don't hesitate to contact us at:
Center for Information Technology Services, 4th Floor, AS Building.
Tel: 053-916411
Email and Google Chat: cits@mfu.ac.th
Facebook page: CITS MFU
Working Hours: Weekdays (8:30 am-4 pm), Weekends, and Public Holidays (8:30 am-4 pm)