ส่วนทะเบียนและประมวลผลร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม การใช้ระบบบันทึกผลการศึกษา ในระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th)

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนทะเบียนและประมวลผลร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดอบรม การใช้ระบบบันทึกผลการศึกษา
ในระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th)

วันที่  15 กันยายน 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.00-15.00 น. ห้อง S1 301
วันที่  16 กันยายน 2565
เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.00-15.00 น. ห้อง S1 201

เนื้อหาการอบรม
-แนะนำภาพรวมของระบบบริการการศึกษารูปแบบใหม่ (reg.mfu.ac.th) ที่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 
-แนะนำภาพรวมของระบบสถิติ (stat.mfu.ac.th)
-แนะนำเมนูสำหรับอาจารย์
  1. เมนูทั่วไป
  2. การตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
  3. ภาระอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. ภาระการสอน
  5. การจัดการเกรด
  6. บันทึกถึงผู้เรียน
  7. สถิติการลงทะเบียนเรียน

 |   |  248 ครั้ง