ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับ อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พร้อมคณะ

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอกณิษฐ์ สุทธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมนางแล อาคารวันชัย ศิริชนะ 

ประกาศข่าว: