พื้นที่ให้บริการ Wi-Fi จำนวน 2,000 จุด ครอบคลุม 66 พื้นที่ให้บริการ

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

จุดการให้บริการ Wi-Fi ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2,000 จุด ครอบคลุม 66 พื้นที่

พื้นที่ให้บริการ Wi-Fi จำนวน 2,000 จุด

 

 

 

 

ประกาศข่าว: