ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมความพร้อมและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสดงานพระทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมความพร้อมและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสดงานพระทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า C4 และอาคารที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศข่าว: