ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill & Reskill Online Meeting ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill & Reskill Online Meeting ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม RE213 อาคารบริการวิชาการ (AS) โดยเป็นการอบรมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ การตั้งค่าอุปกรณ์ชุดประชุมออนไลน์ พูดคุยปัญหาการใช้งาน Platform การประชุมออนไลน์ต่างๆ ที่เคยได้ใช้งาน พร้อมกันนี้ศูนย์ไอทีได้ส่งมอบชุดประชุมออนไลน์เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้งานสำหรับจัดประชุมรูปแบบออนไลน์

ประกาศข่าว: