บทความ

คู่มือการใช้ AnyConnect VPN สำหรับ Android และ iOS

หมวดหมู่ข่าว: Cits-KM : การจัดการองค์ความรู้

การติดตั้งและการใช้งาน VPN ผ่าน Application AnyConnect สำหรับ Android และ iOS (IPHONE, IPAD) สามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play และ Apple Store
 

เอกสารแนบ

1. คู่มือการใช้งาน VPN สำหรับ Android

2. คู่มือการใช้งาน VPN สำหรับ iOS

 |   |  1081 ครั้ง