บทความ

การใช้งาน PowerBI [Part 1]

หมวดหมู่ข่าว: Cits-KM : การจัดการองค์ความรู้

เตรียมความพร้อม

สิ่งที่ต้องมีก่อน การศึกษาการใช้งาน Power BI

 [Link : powerbi.microsoft.com/en-us/get-started/]

1. Download : Power BI Desktop


2. ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Power BI [ให้ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยในการสมัคร]


3. เตรียมข้อมูล File : xlsx
    - Sample Data : https://www.wisdomaxis.com/technology/software/data/for-reports/
    - Sample Data : www.wisdomaxis.com/technology/software/data/for-reports/super-stores-data-for-reports.php

 |  1076 ครั้ง