การใช้งานเครือข่ายไร้สาย MFUconnect

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ด้วยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) เพื่อรองรับการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ และตามแผนพัฒนาระบบเครือข่ายในมีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ศูนย์ฯ จะดำเนินการยกเลิกการให้บริการช่องสัญญาณเครือข่ายไร้สายชื่อ “MFU” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และเพิ่มช่องสัญญาณเครือข่ายไร้สายชื่อ “MFUconnect”  นั้น

 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) จากช่องสัญญาณเดิม “MFU”  เป็น “MFUconnect” โดยทางศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าใช้งาน ผ่านอีเมล์ของท่าน ทั้งนี้ หากมีปัญหาการเข้าใช้งาน ท่านสามารถเข้าศึกษาการเชื่อมต่อตามคู่มือใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ โทร. 6411

 

คู่มือการเชื่อมต่อ MFUconnect
- อุปกรณ์ Andriod
- อุปกรณ์ iOS
- เครื่อมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ MacOS

ประกาศข่าว: