การใช้งาน MFU VPN ด้วยโปรแกรม AnyConnect(version 4.8 )

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

Anyconnet เวอร์ชั่นล่าสุด (version 4.8 )

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม AnyConnect ตาม Link 

Windows =>  https://drive.google.com/file/d/1lwmawyILqAaBQUw2o25Ye6WB7mXcNGsc/view

Mac => https://drive.google.com/file/d/1GC7EfcBgXIXEaNIK1zHcva6ggazKGAr8/view

2. Double Click เพื่อติดตั้งโปรแกรม คลิก Next

3. เลือก I accept the terms in the License Agreement แล้วคลิก Next

4. คลิก Install

5. คลิก Finish เพื่อเสร็จการติดตั้ง

6. เปิดใช้งานโปรแกรม โดยคลิกที่ Start bar หรือ พิมพ์ Anyconnect ในช่อง search ของ Windows

7. พิมพ์ที่อยู่ของ VPN Server คือ vpn.mfu.ac.th ลงในช่อง แล้วคลิก Connect

8. เลือก Group (Staff) ของบัญชีรายชื่อของท่าน แล้วกรอก Username และ Password  โดยใช้อันเดียวกับ WiFi MFUConnect แล้วคลิก OK

9. โปรแกรม Anyconnect จะทำการแสดงสถานะการเชื่อมต่อที่มุมขวา หน้าจอของท่าน

10. คลิก Disconnet เมื่อต้องการเลิกใช้งาน

ประกาศข่าว: