บริการโปรแกรม Zoom Meeting

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการจัดประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการเช็คตารางการใช้งาน หากตารางใช้งานว่าง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า 3 วันทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
CITS Call Center  0-5391-6411 หรือ Email : cits@remove-thismfu.ac.th

 

-->  แบบฟอร์มขอใช้งานประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

ประกาศข่าว: