ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562 โดยจะจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 10 ท่าน

เริ่มดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม-20 กันยายน 2562

 

อาจารย์
https://forms.gle/D4MdMhaGu6zZCTVf9

 

พนักงานและเจ้าหน้าที่
https://forms.gle/2roBNc1FmVgNRJQY8

 

นักศึกษา
https://forms.gle/QNXoSauxh4s8EZy29

ประกาศข่าว: