รายงานการใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) ของทุกหน่วยงาน ตั้งแต่เดือน มี.ค. - พ.ค. 2562

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งรายงานการใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์สี และเครื่องพิมพ์ขาว-ดำ ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสงกรานต์ ปินทรายมูล ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6411

 

เอกสารแนบ

1. Printer-BI ข้อมูลเดือน มี.ค-พ.ค 2562

2. รายงานการใช้ปริ้นเตอร์ แยกรายการสี-ขาวดำ ของแต่ละหน่วยงาน ข้อมูลเดือน มี.ค-พ.ค 2562

3. รายงานการใช้ปริ้นเตอร์ ข้อมูลเดือน มี.ค-พ.ค 2562

ประกาศข่าว: