นโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยแบ่งตามหัวข้อด้านต่างๆ ตามรายละเอียดดังภาพ และเกี่ยวเนื่องกับผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบต่างๆ รวมถึงการทำงานในระบบสารสนเทศทุกประเภท เพื่อให้การทำงานเกิดความมั่นคงปลอดภัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศข่าว: