แจ้งการยืนยันตัวตน (Authentication) บนชื่อสัญญาณ SSID : MFU

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เรียน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่องขอแจ้งการยืนยันตัวตน (Authentication) บนชื่อสัญญาณ SSID : MFU 

ด้วย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการเพิ่มจุดติดตั้งและปรับปรุงการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบสายไร้สาย (WiFi) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องทำการยืนยันตัวตน (Authentication) บนชื่อสัญญาณ SSID : MFU เริ่มใช้งานตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์ ฯ จึงกำหนดบัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคลากร และนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

1. บุคลากร : Username และ Password เดียวกันกับ ระบบวันลา (HR)

2. นักศึกษา : Username และ Password เดียวกันกับ ระบบบริการการศึกษา (REG)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ CITS Call Center เบอร์โทรศัพท์ 0-5391-6411 หรืออีเมล์ cits@remove-thismfu.ac.th

ประกาศข่าว: