[วิธีแก้ไข] Update Windows แล้วไม่สามารถ Remote เข้า Server ที่เป็น Windows 2012/2016 ได้

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ ตอนนี้หากใคร Update Windows แล้วจะไม่สามารถ Remote เข้า Server ที่เป็น Windows 2012 / 2016 ได้ ไม่ต้องตกใจ เรามีวิธีแก้ง่ายๆ ที่ท่านสามารถทำเองก็ได้

วิธีการแก้ไข ใด้ดำเนินการดังนี้ 

1. Search หา gpedit.msc

2. Computer Configuration / Administrative Templates / System / Credentials Delegation

3. Enabled :  Encryption Oracle Remediation

4. Vulnerable : Protection Level

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://blogs.technet.microsoft.com/mckittrick/unable-to-rdp-to-virtual-machine-credssp-encryption-oracle-remediation/

ประกาศข่าว: