ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์บรรณสาร จัดทำ KM การตรวจเช็ค Laptop เบื้องต้น

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์บรรณสาร จัดทำ KM การตรวจเช็ค Laptop เบื้องต้นให้กับทางศูนย์บรรณสาร สำหรับให้บริการยืมแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม  ศูนย์บรรณสาร โดยเป็นการแนะนำให้ความรู้ สำหรับการตรวจเช็คเบื้องต้น หลังการให้การบริการยืมแก่นักศึกษา พร้อมรับฟังข้อกังวลในการให้บริการดังกล่าว

ประกาศข่าว: