ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำการใช้งาน Application MFU Start

หมวดหมู่ข่าว: Cits-ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำการใช้งาน Application MFU Start สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในการ Check in และ Check Out ในพิธีเปิดหน่วยงานส่งเสริมการบริการนักศึกษาเบ็ดเสร็จ หรือ M for U ณ อาคาร M-Square ชั้น 2 เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบวงจรให้กับนักศึกษา ให้บริการนักศึกษาแบบ One-Stop Service พร้อมพื้นที่จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศข่าว: