KM : การจัดการองค์ความรู้


#เดือนเอกสาร
1Nov-2017ปลาคาร์ฟ หรือ ปลาแฟนซีคาร์ฟ
2Jan-2018โบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน
3Feb-2018LEAN
4Feb-2018กล้วยไม้
5Mar-2018การสำรองข้อมูล ไว้ใน Google Drive
6Apr-2018โยคะ แก้อาการออฟฟิศซินโดรม
7Aug-2018ระบบน้ำประปาภายในบ้านพักอาศัย