KM : การจัดการองค์ความรู้


# เดือน เอกสาร
1 Nov-2017 ปลาคาร์ฟ หรือ ปลาแฟนซีคาร์ฟ
2 Jan-2018 โบว์ลิ่งขั้นพื้นฐาน
3 Feb-2018 LEAN
4 Feb-2018 กล้วยไม้
5 Mar-2018 การสำรองข้อมูล ไว้ใน Google Drive
6 Apr-2018 โยคะ แก้อาการออฟฟิศซินโดรม
7 Aug-2018 ระบบน้ำประปาภายในบ้านพักอาศัย