การพัฒนาตามเป้าหมายของตนเองที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 2562


#เอกสารเจ้าของ
1การใช้งาน_MFU_API----
2Upgrade OS และฐานข้อมูลระบบดึงข้อมูลเครื่องสแกนนิ้วมือ----
3ทีมงานพัฒนาและแก้ปัญหาระบบลงทะเบียน----
4เปรียบเทียบ Application สำหรับการประชุมออนไลน์----
5เปรียบเทียบ Application สำหรับการประชุมออนไลน์----
6ทดลองใช้ระบบ VDI กับระบบงานมหาวิทยาลัย----
7ศึกษาและจัดทำคู่มือการใช้งาน Azure Active Directory Admin Center เพื่อเพิ่ม Account และสิทธิการใช้งาน MS Office 365 สำหรับนักศึกษาใหม่----
8ศึกษาและจัดทำคู่มือการใช้งาน Azure Active Directory Admin Center เพื่อเพิ่ม Account และสิทธิการใช้งาน MS Office 365 สำหรับนักศึกษาใหม่----
9การแก้ปัญหาการลดประสิทธิภาพการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 โปรเฟส----
10Chrome Remote Desktop----
11เทคนิคการเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต Windows 10----
12Microsoft Teams----
13การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ร่วมกับโปรแกรม OBS----
14วิธีการสแกนเอกสารจากเครื่อง Printer Brother MFC-----
15การแก้ปัญหาตัวเลขอักษรไทยสูงไม่เท่าอักษรอังกฤษใน Microsoft----
16วัดประสิทธิภาพ API Server สำหรับลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าบน Load Balance โดยใช้ Apache Meter----
17Course Training Online----
18ปรับปรุงประสิทธิภาพ API และการวางแผนทดสอบ----
19System Monitor Server----
20ใช้ Template CoreUI Pro ในการพัฒนาระบบแจ้งขอใช้บริการออนไลน์ (e-Service) เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน (Responsive)----