การพัฒนาตามเป้าหมายของตนเองที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร 2562


#เอกสารเจ้าของ
1--------
2วิเคราะห์ แนวโน้มการเติบโตการ Login ซ้ำกันระบบ MFU-ERPTeerayut Chaichompoo
3ระบบรายงานคณะกรรมการประเมินบนเว็บNarisara Yodburi
4โปรแกรมตรวจสอบการบันทึกบัญชีของระบบ MFU-ERPManutpong Pasomsup
5Support ERPSarinna Rumak
6ขั้นตอนแบบย่อการกันงบประมาณแบบ InfographicPitsarut Ganawong
7Support ERPPonlawat Printechapat
8iPay Format Form สำหรับปรับข้อมูลจากระบบ MFU-ERP ให้อยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมโอนเงินของ KTB ต้องการVachirasak Yarangsee
9MFU-ERP Line BotWaraporn Wangmuen
10นำ python ที่ศึกษา มาพัฒนาระบบ MIS-API ในรูปแบบของ RestAPIChompoonooch Sumran
11นำ API เชื่อมต่อกับ Tableau ServerDanai Saisanguansat
12นำ python ที่ศึกษา มาพัฒนาระบบ Exit Exam Phase1 ในรูปแบบของ RestAPIKantida Somrang
13นำ Python ที่ศึกษามาพัฒนาระบบแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ Phase2 ในรูปแบบของ RestAPIPattama Nondon
14นำการหลักการของ python ที่ศึกษามาวิเคราะห์ในการพัฒนาระบบลงทะบียน ในรูปแบบของ RestAPIPhanupong Meedech
15นำ python ที่ศึกษา มาพัฒนาระบบจองหอพักนักศึกษาในรูปแบบของ RestAPITanachai Khampukhew
16Node.jsJirapong Sittilert
17สร้างกลุ่มLine Bot กลุ่มผู้ใช้งานสารบรรณออนไลน์Nattakritta Sakrueangrit
18System Monitor ServerSaksith Rittanasatheiyn
19Jenkins Automated DeploymentAnupong Loungyo
20โครงการทดสอบการใช้งานโปรแกรมควบคุมและจัดการคอมพิวเตอร์ห้องเรียนKiddakorn Pongprapas
21การดูแล Windows และ Microsoft office ลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรและนักศึกษาMarut Uttama
22โครงการการบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1788 เครื่องSarawut Panyajai
23โครงการจัดทำ Report ปริมาณการใช้งานเครื่อง Printer เช่าของแต่ละหน่วยงานSongkran Pinsaimool
24โครงการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1788 เครื่องEkaluck Potisart
25การโคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิค Broadcast Cloning โดยใช้โปรแกรม Macrium ReflectNoppakan Pinit
26การติดตั้งใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบบุคลากรสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 โปรเฟสชันแนล 64 บิตPongsatorn Moonmuang
27สรุปการโจมตีที่เข้ามาทาง Website Application FirewallSuchart Kachim